دانلود سنتر رایگان رام‌های سامسونگ

جستجو رام

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
SM-A310F
SM-A310M
SM-A320F
SM-A5100
SM-A5108
SM-A510F
SM-A510M
SM-A510Y
SM-A520F
SM-A530F
SM-A600F
SM-A600FN
SM-A605F
SM-A7000
SM-A7100
SM-A710F
SM-A710M
SM-A710Y
SM-A720F
SM-A730F
SM-A8000
SM-A800F
SM-A800I
SM-A9000
SM-C5000
SM-C5010
SM-C7000
SM-C7100
SM-C710F
SM-C9000
SM-E700H
SM-G1650
SM-G532F
SM-G532G
SM-G5510
SM-G5520
SM-G5700
SM-G570F
SM-G570M
SM-G6100
SM-G610F
SM-G611F
SM-G900F
SM-G900FD
SM-G900H
SM-G9200
SM-G920F
SM-G920I
SM-G920P
SM-G9250
SM-G925F
SM-G925P
SM-G925T
SM-G9287
SM-G928C
SM-G928T
SM-G9298
SM-G930F
SM-G930S
SM-G930T
SM-G930U
SM-G9350
SM-G935F
SM-G935T
SM-G935U
SM-G950F
SM-G950U1
SM-G955F
SM-G955U1
SM-G960F
SM-G960U
SM-G965F
SM-G965U
SM-G965U1
SM-J100H
SM-J105F
SM-J106F
SM-J110F
SM-J110H
SM-J111F
SM-J120F
SM-J120H
SM-J200F
SM-J200H
SM-J210F
SM-J250F
SM-J3110
SM-J320F
SM-J320H
SM-J320P
SM-J327P
SM-J330F
SM-J330FN
SM-J330G
SM-J400F
SM-J500F
SM-J500H
SM-J5108
SM-J510F
SM-J510FN
SM-J510GN
SM-J510H
SM-J530F
SM-J530GM
SM-J530Y
SM-J700F
SM-J700H
SM-J701F
SM-J7108
SM-J7109
SM-J710F
SM-J710GN
SM-J720F
SM-J730F
SM-J730GM
SM-J810F
SM-N910C
SM-N910F
SM-N910G
SM-N910H
SM-N9200
SM-N920C
SM-N920G
SM-N920T
SM-N950F
SM-N950U
SM-N950U1
SM-P555
SM-T285
SM-T385C
SM-T390
SM-T395
SM-T585
SM-T713
SM-T715C
SM-T719C
SM-T815C
SM-T819C
SM-T825

آخرین بروزرسانی ها

مدل کشور شماره ساخت نسخه اندروید فارسی دانلود
SM-A730F XSG A730FXXU2BRG5 8.0.0 دارد دانلود
SM-A730F SER A730FXXU2BRG1 8.0.0 دارد دانلود
SM-A530F SER A530FXXU2BRG1 8.0.0 دارد دانلود
SM-G930F THR G930FXXU2EREM 8.0.0 دارد دانلود
SM-G935F THR G935FXXU2EREM 8.0.0 دارد دانلود
SM-G955F MID G955FXXU2CRED 8.0.0 دارد دانلود
SM-G950F MID G950FXXU2CRED 8.0.0 دارد دانلود
SM-J810F XSG J810FJXU1ARF2 8.0.0 دارد دانلود
SM-C5010 TGY C5010ZHU1BQL5 7.0 دارد دانلود
SM-C5010 CHC C5010ZCU1BRE2 7.0 ندارد دانلود
SM-J5108 TGY J5108ZHU1BRB1 6.0.1 ندارد دانلود
SM-J510F XSG J510FXXU1APD2 6.0.1 دارد دانلود
SM-A605F THR A605FJXU1ARD7 8.0.0 دارد دانلود
SM-A800I INS A800IXXU2BRA2 6.0.1 دارد دانلود
SM-A800I AFR A800IXXS2BQC4 6.0.1 دارد دانلود
SM-A800F INS A800FXXU1BRC1 6.0.1 دارد دانلود
SM-A800F THR A800FXXS1BPK1 6.0.1 دارد دانلود
SM-G9350 TGY G9350ZHU2BRD1 7.0 دارد دانلود
SM-J7109 CHC J7109KEU1BPL1 6.0.1 ندارد دانلود
SM-A600FN DBT A600FNXXU1ARD7 8.0.0 دارد دانلود
SM-A600F THR A600FJXU1ARD7 8.0.0 دارد دانلود
SM-J530GM CHO J530GMUBU1AQI4 7.0 ندارد دانلود
SM-J530F TUR J530FXWU2ARA1 7.0 دارد دانلود
SM-G610F THR G610FDDU1BRD1 7.0 دارد دانلود
SM-A730F TUR A730FXXU2ARD1 7.1.1 دارد دانلود
SM-J320P SPR J320PVPS1ARA1 5.1.1 ندارد دانلود
SM-G930S SKC G930SKSU1DQL1 7.0 ندارد دانلود
SM-A710Y BRI A710YZTU1BQK2 6.0.1 ندارد دانلود
SM-A710M ZTO A710MUBU2CQL3 7.0 ندارد دانلود
SM-A5108 CHM A5108ZMU3BRD3 6.0.1 ندارد دانلود