دانلود سنتر رایگان رام‌های سامسونگ

جستجو رام

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
GT-I8200
GT-I9195I
GT-I9300
GT-I9300i
GT-I9500
GT-I9505
SM-A105F
SM-A105G
SM-A107F
SM-A202F
SM-A205F
SM-A260F
SM-A260G
SM-A3000
SM-A300F
SM-A300FU
SM-A300H
SM-A300YZ
SM-A3050
SM-A305F
SM-A307FN
SM-A310F
SM-A310M
SM-A320F
SM-A320FL
SM-A320Y
SM-A405FN
SM-A5000
SM-A5009
SM-A500F
SM-A500G
SM-A500H
SM-A500M
SM-A505F
SM-A505FN
SM-A505G
SM-A5100
SM-A5108
SM-A510F
SM-A510M
SM-A510Y
SM-A520F
SM-A520W
SM-A530F
SM-A530W
SM-A600F
SM-A600FN
SM-A600G
SM-A600GN
SM-A600P
SM-A600U
SM-A6050
SM-A605F
SM-A605FN
SM-A605G
SM-A605GN
SM-A6060
SM-A7000
SM-A700F
SM-A700FD
SM-A700H
SM-A700YD
SM-A705FN
SM-A7100
SM-A7108
SM-A710F
SM-A710FD
SM-A710M
SM-A710Y
SM-A720F
SM-A730F
SM-A750F
SM-A750FN
SM-A750G
SM-A750GN
SM-A750N
SM-A8000
SM-A800F
SM-A800I
SM-A800YZ
SM-A810F
SM-A9000
SM-A910F
SM-A920F
SM-C105
SM-C111
SM-C5000
SM-C5010
SM-C5018
SM-C7000
SM-C7100
SM-C710F
SM-C9000
SM-E700H
SM-E700M
SM-G110M
SM-G1650
SM-G313H
SM-G313HZ
SM-G350E
SM-G357M
SM-G361F
SM-G388F
SM-G390F
SM-G531F
SM-G532F
SM-G532G
SM-G532M
SM-G5500
SM-G5510
SM-G5520
SM-G5528
SM-G5700
SM-G570F
SM-G570M
SM-G570Y
SM-G6000
SM-G6100
SM-G610F
SM-G610M
SM-G611F
SM-G611M
SM-G615F
SM-G615FU
SM-G7200
SM-G750F
SM-G800H
SM-G870F
SM-G8750
SM-G8850
SM-G885F
SM-G885S
SM-G8870
SM-G900F
SM-G900FD
SM-G900H
SM-G900P
SM-G901F
SM-G903F
SM-G9200
SM-G920F
SM-G920I
SM-G920P
SM-G920T
SM-G9250
SM-G925F
SM-G925I
SM-G925P
SM-G925T
SM-G9287
SM-G928C
SM-G928T
SM-G9298
SM-G930F
SM-G930P
SM-G930S
SM-G930T
SM-G930U
SM-G930W8
SM-G9350
SM-G935F
SM-G935P
SM-G935S
SM-G935T
SM-G935U
SM-G9500
SM-G950F
SM-G950N
SM-G950U
SM-G950U1
SM-G950W
SM-G955F
SM-G955N
SM-G955U1
SM-G955W
SM-G960F
SM-G960N
SM-G960U
SM-G960U1
SM-G960W
SM-G965F
SM-G965U
SM-G965U1
SM-J100H
SM-J105F
SM-J106F
SM-J106H
SM-J110F
SM-J110H
SM-J111F
SM-J120F
SM-J120H
SM-J200F
SM-J200H
SM-J210F
SM-J250F
SM-J250G
SM-J250M
SM-J260F
SM-J260G
SM-J3110
SM-J320F
SM-J320FN
SM-J320H
SM-J320P
SM-J327P
SM-J3300
SM-J3308
SM-J330F
SM-J330FN
SM-J330G
SM-J330L
SM-J400F
SM-J400G
SM-J400M
SM-J410F
SM-J410G
SM-J415F
SM-J415FN
SM-J415G
SM-J415GN
SM-J500F
SM-J500FN
SM-J500H
SM-J5108
SM-J510F
SM-J510FN
SM-J510GN
SM-J510H
SM-J510MN
SM-J530F
SM-J530G
SM-J530GM
SM-J530L
SM-J530Y
SM-J600F
SM-J600FN
SM-J600G
SM-J600GF
SM-J610F
SM-J610FN
SM-J610G
SM-J700F
SM-J700H
SM-J701F
SM-J701M
SM-J701MT
SM-J7108
SM-J7109
SM-J710F
SM-J710FN
SM-J710GN
SM-J720F
SM-J727P
SM-J730F
SM-J730FM
SM-J730G
SM-J730GM
SM-J730K
SM-J810F
SM-J810G
SM-J810GF
SM-J810M
SM-J810Y
SM-M105F
SM-M105G
SM-M105M
SM-M205F
SM-M205FN
SM-M205G
SM-M205M
SM-M305F
SM-N910C
SM-N910F
SM-N910G
SM-N910H
SM-N9200
SM-N920C
SM-N920G
SM-N920I
SM-N920T
SM-N930F
SM-N950F
SM-N950U
SM-N950U1
SM-N9600
SM-N960F
SM-P205
SM-P555
SM-P580
SM-T113
SM-T285
SM-T365
SM-T380
SM-T385C
SM-T385M
SM-T387T
SM-T390
SM-T395
SM-T510
SM-T515
SM-T555
SM-T580
SM-T585
SM-T587P
SM-T590
SM-T595
SM-T595C
SM-T713
SM-T715
SM-T715C
SM-T719
SM-T719C
SM-T720
SM-T725
SM-T813
SM-T815C
SM-T819
SM-T819C
SM-T820
SM-T825
SM-T825Y
SM-T830
SM-T835
SM-Z130H
SM-Z200F
SM-Z400F
دسته‌بندی نشده

دانلود رام سامسونگ اپراتور اسپرینت | Firmware Samsung SPR USA-Sprint Region

مدل کشور شماره ساخت نسخه اندروید فارسی دانلود
SM-G930P SPR G930PVPSACSF1 8.0.0 ندارد دانلود
SM-G930P SPR G930PVPU6BRD2 7.0 ندارد دانلود
SM-G930P SPR G930PVPU4APL6 6.0.1 ندارد دانلود
SM-T587P SPR T587PVPU1CRK1 8.1.0 ندارد دانلود
SM-T587P SPR T587PVPU1BQI1 7.0 ندارد دانلود
SM-A600P SPR A600PVPU2BSC8 9 ندارد دانلود
SM-A600P SPR A600PVPU1ARI1 8.0.0 ندارد دانلود
SM-G960U1 SPR G960U1UEU4CSC7 9 دارد دانلود
SM-G900P SPR G900PVPU3CPCA 6.0.1 ندارد دانلود
SM-G930U SPR G930UUEU9CSA3 8.0.0 ندارد دانلود
SM-J327P SPR J327PVPU4ARJ2 6.0.1 ندارد دانلود
SM-N950U SPR N950USQU5DSC1 9 ندارد دانلود
SM-G930P SPR G930PVPS9CSB1 8.0.0 ندارد دانلود
SM-G935P SPR G935PVPS9CSB1 8.0.0 ندارد دانلود
SM-G965U1 SPR G965U1UES3CSAA 9 ندارد دانلود
SM-J320P SPR J320PVPS1ARA1 5.1.1 ندارد دانلود
SM-G925P SPR G925PVPS4DRC2 7.0 ندارد دانلود
SM-G920P SPR G920PVPS4DRC2 7.0 ندارد دانلود
SM-N950U SPR N950USQU3CRC2 8.0.0 ندارد دانلود
SM-G935U SPR G935UUEU4BRD1 7.0 ندارد دانلود
SM-G930U SPR G930UUEU4BRD1 7.0 ندارد دانلود
SM-J327P SPR J327PVPS3ARC1 6.0.1 ندارد دانلود